Algemene Huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

Huur en Betalingsvoorwaarden Casa Antonius

De huur van het vakantiehuis “Casa Antonius” is van tijdelijke aard, de periode, de huursom met de kosten en door u opgeven gezelschap worden vermeld in de boekingsbevestiging. Het berghok in de gang, het magazijn bij de keuken, de grote kast in de woonkamer, de machinekamer van het zwembad en de garage zijn alleen voor privégebruik en maken geen onderdeel uit van de huurvoorwaarden.

Voor overwinteren hebben we aangepaste huurvoorwaarden, deze zijn gebaseerd het verblijf van twee personen, en ook in verband met de kosten van elektriciteit en hout voor de kachel. De huurvoorwaarden voor overwinteren zullen dan ook separaat worden toegestuurd. De borg voor overwinteren is 400 euro.

Betalingsvoorwaarden
Uw reservering is definitief na betaling van 30% van de huursom (inclusief expliciet vermelde bijkomende kosten). Deze betaling dient per om omgaande en uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na boeking te zijn voldaan. Het restant van 70 % dient 6 weken voor de aankomstdatum te zijn voldaan. Boekt u 6 weken voor de aankomstdatum dan dient het gehele bedrag per omgaande te worden voldaan.
U kunt kosteloos annuleren als op de aankomstdatum door overheidsregels i.v.m. COVID 19, het onmogelijk maken Casa Antonius te bereiken. In dat geval krijgt u dus u volledige (aan) betaling, behoudens de administratiekosten van € 25,00, teruggestort.
Annulering

Bij annulering (alleen schriftelijk per post of mail) gelden de volgende voorwaarden:

 1. Tot de 43edagen voor aankomst:                         30% van de huursom.
 2. Vanaf de 42etot 29e dagen voor aankomst:          60% van de huursom.
 3. Vanaf de 28edagen tot de 1e dag voor aankomst: 90% van de huursom.
 4. Vanaf 24 uur voor aankomst:                                100% van de huursom.

Indien u een annuleringsverzekering wenst af te sluiten, dan kunt u hiervoor terecht bij uw verzekeringsmakelaar. Deze wordt niet voorzien door verhuurder.

Annulering door verhuurder

Indien enige omstandigheden noopt tot annulering van de gehuurde accommodatie, zal hier zo spoedig mogelijk kennis van worden gegeven aan de huurder en indien mogelijk onder aanbieding van een gelijkwaardig alternatief. Bij het niet aanvaarden van dit alternatief, of het niet kunnen aanbieden van een geschikt alternatief, zal het reeds door huurder betaalde bedrag worden teruggestort. De huurder heeft jegens verhuurder geen meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Borg

De borg krijgt u teruggestort op uw bankrekening nadat alles in orde gebleken, doch uiterlijk binnen 2 weken na de vertrekdatum.  Huurder verplicht zich om zich als een “goed huisvader” te gedragen. Beschadigingen, vermissingen e.d. worden omgaand door huurder aan verhuurder gemeld. Alle schade en gebreken die niet binnen 24 uur na sleuteloverdracht aan de verhuurder of beheerder zijn gemeld worden verondersteld door huurder te zijn veroorzaakt.

 • Voor het niet teruggeven van de remote controle van het hek en de sleutels, brengen wij 100 Euro in rekening.
Reisgezelschap

Op uw boekingsbevestiging en verblijfsticket staat het door u bekendgemaakte aantal geboekte personen (dit is inclusief kinderen ongeacht hun leeftijd). Bij overschrijding van het aantal toegestane personen bij aankomst bij de accommodatie zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming vooraf van de verhuurder heeft of de beheerder het recht om de huurder de toegang te ontzeggen zonder enige restitutie of 50 Euro per overtallig persoon per dag in rekening te brengen.

Oplevering Accommodatie

Bij vertrek aan het einde van de betreffende periode laat huurder het huis en omgeving achter zoals hij het heeft aangetroffen. D.w.z.:

 • Deuren op slot, rolluiken naar beneden, zwembad afgedekt, alle lichten en elektrische apparatuur uit etc.
 • Serviesgoed en bestek zijn afgewassen en opgeborgen, en overig keukengerei bevindt zich op de daartoe bestemde plaatsen.
 • De vaatwasser leeg is.
 • Het huisvuil in de daarvoor bestemde (centrale) afvalcontainers is gedeponeerd.
 • De open haard/houtkachel en BBQ zijn leeg- en schoongemaakt.
 • Het terrasmeubilair op zijn plaats staat en de tuin en/of het terras vrij van afval is.
 • Het huis (bezem)schoon is.

Indien de accommodatie en de bijbehorende tuin en/of het terras niet als boven omschreven achtergelaten wordt, is de verhuurder, de beheerder gerechtig tot het op de borg inhouden van schoonmaakkosten tot een maximum van 200 Euro. Indien bedlinnen/handdoeken gescheurd, gevlekt of anderszins abnormaal beschadigd of onbruikbaar is geworden, is de verhuurder, de beheerder gerechtigd tot het op de borg inhouden van vervangingskosten.

Betredingsrecht

Uit hoofde van haar functie hebben de beheerder, verhuurder, schoonmaker en de zwembad en tuinonderhoud mensen, optredend namens een van deze partijen te allen tijde het recht om de accommodatie te betreden, indien zij dit nodig achten. Zover mogelijk zal het betreden vóór betreding aan de huurder bekend gemaakt worden.

Aansprakelijkheid van de huurder

Tijdens uw verblijf in de accommodatie bent u als huurder volledig en persoonlijk aansprakelijk en ook volledig aansprakelijk voor u medereizigers, voor het gehuurde, de inrichting en alle zaken welke bij het object behoren en zal de schade waarvan zonder tegenbewijs vermoed wordt dat die is veroorzaakt door uw toedoen en/of door uw reisgenoten, geheel door huurder vergoed dienen te worden naar nieuwwaarde. De verhuurder of beheerder zijn gerechtigd om daartoe eventueel de waarborgsom aan te wenden. Indien vervangingskosten de waarborgsom overstijgen, dient de huurder onverwijld het verschil te voldoen. Indien dit niet terstond plaatsvindt, zal huurder in rechte worden betrokken.

Aansprakelijkheid van de verhuurder

De verhuurder is verantwoordelijk voor de uitvoering van de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. De verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten geleden door de huurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van de gehuurde accommodatie.

Scroll to top
nl_NLNederlands